ПАК

pak; təmiz; пак инсан pak adam (əsli, zatı); пак авун paklamaq, təmizləmək (murdar sayılan bir şeyi); пак хьун yuyulub təmizlənmək, paklanmaq.
ПАЙЧИ
ПАКА

Digər lüğətlərdə