ПАЛ

ПАЛ I

м məh. 1. meşə yanğını, çöl yanğını; 2. çəməndə və tarlada köhnə və quru otlağın yandırılması; 3. bax паль.

ПАЛ II

м dəniz. pal (sahilə yan alan gəmiləri bağlamaq üçün dirək və ya çuqun kötük).

ПАКТ
ПАЛАДИН

Digər lüğətlərdə