савурма

см. саврух.

савун
сагъ

Digər lüğətlərdə