ДЕГРАДАЦИЯ

tənəzzül, düşkünlük, geri getmə, xarablaşma, pisləşmə
ДЕГАЗАЦИЯ
ДЕДЕКТОР

Значение слова в других словарях