УГОВОРИТЬ

1. inandırmaq, yola gətirmək, razı salmaq, dilə tutmaq, qane etmək
УГОВОР
УГОДИТЬ

Значение слова в других словарях