РАВНОЗНАЧНОСТЬ

1. eyni əhəmiyyətə malik olma; 2. eyni qiymətə malik olma, bərabər qiymətdə olma
РАВНОЗНАЧАЩИЙ
РАВНОЗНАЧНЫЙ

Digər lüğətlərdə