АКВАРЕЛЬНЫЙ

акварель söz. sif. sulu boya ilə çəkilmiş; акварельные краски akvarel (sulu) boyalar.

АКВАРЕЛЬ
АКВАРИЙ

Digər lüğətlərdə