САБОТАЖНИЦА

м sabotajçı qadın (qız).

САБОТАЖНИК
САБОТАЖНИЧАТЬ

Digər lüğətlərdə