ХАЛАТНОСТЬ

başısoyuqluq, səhlənkarlıq
ХАЛАТ
ХАЛВА

Digər lüğətlərdə