НАВЯЗЧИВЫЙ

1. Zəhlə tökən, zəhlə aparan, əl çəkməyən, qarayaxa, sırtıq; 2. Beyinə girmiş, beyindən çıxmayan
НАВЫК
НАГЛЕЦ

Digər lüğətlərdə