АВАМДАКАЗ

zərf avamcasına, cahilcəsinə.
АВАМВИЛЕЛДИ
АВАНС

Digər lüğətlərdə