ТАВАЗИВАЛ

1. nəvaziş, əzizləmə, oxşama, nazlama, mehribanlıq, şəfqət; тавазивал авун oxşamaq, nazlamaq, əzizləmək, nəvaziş göstərmək, şəfqət göstərmək; 2. təvazökarlıq, sadəlik, nəzakət, ədəb.
ТАВАЗИ
ТАВАЗИВИЛЕЛДИ

Digər lüğətlərdə