ДЕПРЕССИЯ

depresiya (1. Tənəzzül; 2. Ruh düşkünlüyü, ruhi sıxıntı)
ДЕПОНЕНТ
ДЕРГАТЬ

Digər lüğətlərdə