ОБИТАТЕЛЬ

sakin, yaşayan
ОБИДЕТЬ
ОБИТЬ

Digər lüğətlərdə