АЛАДАРУН

(-из, -на, -а) f. 1. daşdırmaq, daşırmaq (çox tökərək və ya qaynadılaraq); нек аладарун südü daşırmaq; 2. örtmək, üstünə salmaq; döşəmək, salmaq, sərmək; 3. qovmaq, dağıtmaq, səpələmək (sürünü); 4. soymaq, təmizləmək; картуф аладарун kartofu soymaq; * вил аладарун bax вил¹; гар аладарун bax гар; звер аладарун açmaq (eşməni, hörüyü); кап аладарун bax кап (кап алтадун); мехъер аладарун bax мехъер; мугьманар аладарун qonaqları hörmətlə yola salmaq; ранг аладарун rəngini soldurmaq, solğunlaşdırmaq; рикӀ аладарун bax рикӀ; ухь аладарун bax ухь; хъел аладарун bax хъел¹.
АЛАДАР
АЛАДУН

Digər lüğətlərdə

кристаллизацио́нный перепры́скать плоскогу́бцы промывно́й сдёрнуть тели́ца фолк абонеме́нтный затя́жка ме́кать оста́вить в одной рубашке пи́кша смолоку́рня аргамак кедр патерица шалега antiwar dig in fiddle-string gymnasia novitiate road test отточить укрупнить