ДАВЛЕНИЕ

ср 1. təzyiq; 2. təzyiq etmə, sıxışdırma, təzyiq göstərmə; 3. əzmə, basma.

ДАВКА
ДАВЛЕННЫЙ

Digər lüğətlərdə