САБЕЛЬКА

м dan. сабля söz. kiç. və oxş.

САБЕИЗМ
САБЕЛЬНИК

Digər lüğətlərdə