ХАМЕЛЕОН

м 1. zool. buqələmun; 2. məc. buqələmun (şəraitə görə öz rəyini, fikrini, əqidəsini tez-tez dəyişən prirısipsiz adam); 3. kim. xamelyon (müxtəlif məhlullarda rəngini tamamilə dəyişən kalium-hipermanqanat); 4. astr. Buqələmun bürcü.

ХАМ
ХАМЕЛЕОНСТВОВАТЬ

Digər lüğətlərdə