ХОДКОСТЬ

ж мн. нет 1. iti getmə, yeyinlik; 2. tez satılma, işə getmə, rəvaclıq.

ХОДКИЙ
ХОДОВОЙ

Digər lüğətlərdə