ДЕЙСТВИЕ

1.hərəkət, iş, fəaliyyət; 2. Təsir; 3. Qüvvə, güc, etibar; 4. Hərəkət; 5. Əhvalat
ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Digər lüğətlərdə