САДНИТЬ

несов. 1. göynəmək, acışmaq (dəri və s.); 2. iztirab vermək (qəlbi).

САДНЕТЬ
САДОВЛАДЕЛЕЦ

Digər lüğətlərdə