УВАЖИТЬ

1. nəzərə almaq, üzürlü saymaq, qəbul etmək, hörmət etmək
УВАЖИТЕЛЬНЫЙ
УВЕКОВЕЧИТЬ

Digər lüğətlərdə