ТАБВАЛ

nəmlik, nəmişlik, rütubət, yaşlıq, rütubətlilik, islaqlıq; табвал кумай nəmtəhər, höyüş, bir qədər nəm, bir qədər rütubətli; bax ламувал.
ТАБАШИР
ТАБВАЛ

Digər lüğətlərdə