ЖАВЕЛЬ

м мн. нет kim. javel suyu (parçanı ağartmaq, ləkə aparmaq və dezinfeksiya üçün işlədilən xlorlu məhlul).

ЖАВЕЛЕВ
ЖАВОРОНОК