ЖАДНЫЙ

прил. 1. tamahkar, acgöz, gözüdoymaz, dargöz; 2. xəsis, simic; 3. məc. həris, düşkün.

ЖАДНОСТЬ
ЖАДНЮГА

Digər lüğətlərdə