ЩАДИТЬ

несов. 1. aman vermək, rəhm etmək, bağışlamaq, rəhmi gəlmək; yazığı gəlmək, təqsirindən keçmək; не щадить врага düşmənə aman verməmək; 2. qorumaq, gözləmək, hifz etmək, muğayat olmaq, əsirgəməmək; щадить своё здоровье öz səhhətini qorumaq (gözləmək); не щадя своих сил qüvvəsini əsirgəmədən.

ЩАВЕЛЬНИК
ЩАДИТЬСЯ

Digər lüğətlərdə