ЮЖНЫЙ

1. cənub, cənubi
ЮЖАНИН
ЮМОР

Digər lüğətlərdə