ЖАБРЫ

мн. (ед. жабра ж) zool. qəlsəmə (suda yaşayan heyvanların tənəffüs orqanı), ◊ брать (взять) за жабры 1) yaxasından yapışmaq, boğazından tutmaq; 2) məcbur etmək, sıxışdırmaq, təzyiq göstərmək.

ЖАБРОВИДНЫЙ
ЖАВЕЛЕВ

Digər lüğətlərdə