ЖАКОБ

м jakob (bəzək üçün üzərində mis zolaqlar olan mebel növü).

ЖАКО
ЖАЛЕЙКА