ЖАЛКО

нареч. 1. yazıq-yazıq, məzlum-məzlum, acınacaqlı bir halda, aciz bir halda; жалко смотреть yazıq-yazıq baxmaq; 2. безл. в знач. сказ. heyf(dir), heyf olsun, yazıq(dır); жалко потерянною времени itirilmiş vaxta heyf; мне стало жалко его mənim ona yazığım gəldi.

ЖАЛКИЙ
ЖАЛО

Digər lüğətlərdə