ДЕЛЕЖ

bölgü, bölüşdürmə, bölmə
ДЕЛЕГАЦИЯ
ДЕЛИКАТЕС