ОБВОД

1. Dövrələmə (çəpərlə, xəndəklə); atma, çəkmə (çəpər, xəndək); 2. Haşıyələmə, çəkmə, cızma, xətt &cced
ОБВИНЯЕМЫЙ
ОБДАТЬ

Digər lüğətlərdə