ДЕНЬ

1. Gün; 2. Gündüz
ДЕНОНСИРОВАТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ

Digər lüğətlərdə