ТАБ²

qıc olma, çəng olma, tutulma; таб акьалтун qıc olmaq, tutulmaq, hərəkətdən düşmək.
ТАБ¹
ТАБ³

Digər lüğətlərdə