САД

м (мн. сады) 1. bağ; 2. только мн. məh. bostan; ◊ детский сад uşaq bağçası; зимний сад evdə canlı bitki və ağaclarla bəzənmiş böyük otaq.

САГОВЫЙ
САДАНУТЬ

Digər lüğətlərdə