ЮРТ

м məh. torpaq, yer.

ЮРСКИЙ
ЮРТА

Digər lüğətlərdə