ÜDUL

ÜDUL1

ə. «adil» c. adillər.

ÜDUL2

ə. 1) azma, yolundan çıxma; 2) danma, dəbbələmə.

ÜDƏBA
ÜDVAN