AÇIQ-AYDIN

İlk baxışda 2-ci söz “ay işığı” kimi başa düşülür, amma sözün əsli açıq-adırt olub (“ayırmaq, analiz, çözələmək” mənalarını əks etdirib). Deməli, tarixən burada “aydınlıq”dan yox, “ayırmaq”dan söhbət gedib. Adır (ayır) sözü təhrif nəticəsində aydın formasına düşüb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AÇIB-AĞARTMAQ
AÇIQCA

Digər lüğətlərdə