ABAY

Ərəbcə “əcdad”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ABAD1
ABBAS

Значение слова в других словарях