ABBEY

n 1. monastır; 2. top. i. rahiblər; rahibələr

ABATEMENT
ABBREVIATE