ABDI

Ərəbcə “qul” deməkdir. Abdi kimi də işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABDAL
ABDUĞ (OVDUQ)

Значение слова в других словарях