ABDOMEN

n 1. anat. qarın; qarın boşluğu, 2. qanncıq (həşəratlarda)

ABDICATION
ABDOMINAL