ABETTOR

n 1. cinayət yoldaşı; 2. təhrikçi, fitnəçi

ABETMENT
ABHOR