ABIRDAN DÜŞMƏK

biabır olmaq, hörmətsiz olmaq, nüfuzuna xələl gəlmək.

ABIR QOYMAMAQ
ABIRDAN SALMAQ