ABIRDAN SALMAQ

rüsvay etmək, biabır etmək, aşağılamaq; ~ nüfuzdan salmaq, adamlıqdan salmaq, itin sözünü demək.

ABIRDAN DÜŞMƏK
ABRA DÜŞMƏK