ABLA

1) böyük bacı; 2) bacı
ABDEST
ABLUKA

Digər lüğətlərdə