ABRA MİNDİRMƏK

səliqə-sahman yaratmaq, bir şeyin görünən, zahiri tərəfinə daha çox fikir vermək; ~ yaraşığa gətirmək, abra salmaq.

ABRA DÜŞMƏK
ABRA SALMAQ