ABRINI ÇÖLƏ ATMAQ

şərəfini, mənliyini, şəxsi ləyaqət hissini  itirmək; ~ namusunu itirmək.

ABRINA QISILMAQ
ABRINI ƏTƏYİNƏ BÜKMƏK