ABRINI VERMƏK (ALMAQ)

danlamaq, məzəmmət etmək, töhmətləndirmək; ~ abrını ətəyinə bükmək, abır qoymamaq, ağ yuyub qara sərmək, abrını tökmək (aparmaq), üzünün suyunu tökmək, sıxıb suyunu çıxartmaq, itdən alıb itə vermək, quru yuyub yaş sərmək, yerə soxmaq.

ABRINI TÖKMƏK (APARMAQ)
AC QOYMAQ