AC QULAĞIM, DİNC QULAĞIM

riskli işlərə girişməmək, mübahisələrə qoşulmamaq, qətiyyətli olmamaq mənasında işlədilən ifadə; ~ az aşım, ağrımaz başım.

AC QOYMAQ
AC-YALAVAC QOYMAQ